Hildegard von Bingen
(1098-1179)

Francis Bacon
(1561-1626)Rene Descartes
Renatus Cartesius
(1596-1650)

 

Jan Amos Komensky
Johann Amos Comenius
(1592-1670)

#

John Wilkins
(1614-1672)Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716)Isaac Newton
(1643-1726/27)

August Theodor von Grimm
(1805-1878)Johann Martin Schleyer
(1831-1912)L.L. Zamenhof
(1859-1917)Lev N. Tolstoj
(1828-1910)


Jan Baudouin de Courtenay  
(1845-1929)

Hugo Schuchardt
(1842-1927)Giuseppe Peano
(1858-1932)Louis Couturat
(1868-1914)Wilhelm Ostwald  
(1853-1932)Hector Hodler
(1887-1920)Edmond Privat
(1889-1962)

Rene de Saussure
(1868-1943)

Edgar von Wahl
(1867-1948)

Josef Dschugaschwili (Stalin)
(1878-1953)

Adolf Hitler
(1889-1945)Ernest K. Drezen  
(1892-1937)Otto Jespersen
(1860-1943)

Edward Sapir  
(1884-1939)

Evgenij A. Bokarjov  
(1904-1971)

Mario Pei
(1901-1978)

Gaston Waringhien
(1901-1991)Ivo Lapenna  
(1909-1987)

Istvan Szerdahelyj  
(1929-1987)

Magomet I. Isaev  
(1928-2011)

Detlev Blanke  
(1941-2016)Reinhard Haupenthal 

(1945-2016)Tazio Carlevaro
(1945-)Alexander D. Duličenko
(1941-)

Beim Klick auf das jeweilige Bild erhaelt
man Informationen ueber die entspr. PersonPrivater, unabhaengiger Blog zu den Themen "kuenstliche Universalsprachen", "Interlinguistik", "Esperanto-Bewegung" und verwandte Themen
Privata, sendependa blogo pri la temoj "artefaritaj universalaj lingvoj", "interlingvistiko", "Esperanto-movado" kaj parencaj temoj


Morto de L.L. Zamenhof la 14an de aprilo antau 100 jaroj
Tod L.L. Zamenhofs am 14. April vor 100 Jahren

La lastaj tagoj de L.L. Zamenhof
Zamenhof-Zeittafel htm
Schlussfolgerungen zu L.L. Zamenhof / Konkludoj pri L.L. Zamenhof pdfNova / Neu (aprilo / April 2017)

Ruslando, Pollando kaj la "juda demando" en la epoko de la naciismo. Pri la mondo, en kiu L.L. Zamenhof vivis inter 1859 kaj 1917. pdf

130 jarojn Esperanto kaj 100 jarojn post la morto de L.L. Zamenhof: Esperanto: La citrono estas elpremita. Tutmonda cignokanto de la Esperanto-movado depost 1987. 20 objektivaj kialoj, konstatoj kaj konkludoj pri la krizo kaj definitiva fiasko de Esperanto, 1887-2017,  el nuntempa perspektivo. pdf (14/30 S. A4)

130 Jahre Esperanto und 100 Jahre seit dem Tod L.L. Zamenhofs: Esperanto: Die Zitrone ist ausgepresst. Weltweiter Schwanengesang der Esperanto-Bewegung seit 1987. 20 objektive Gruende und Erklaerungen zur Krise und zum endgueltigen Scheitern des Esperanto, 1887-2017, aus heutiger Sicht.
pdf (15/30 S. A4)Nova / Neu (marto / Maerz 2017)

Zur Geschichte der Esperanto-Bewegung in Bulgarien (Teil I, mit Gesamtbibliographie) pdf (83 S. A4)

Nova / Neu (decembro / Dezember 2016)

Interlinguistik und Esperanto-Bewegung in der Sowjetunion nach Stalin (mit Bibliographie) pdf (192 S. A4)

Kubo okaze de la morto de Fidel Castro pdf (6 S. A4)
Hungario en 1956 kaj 60 jarojn poste pdf (36 S. A4)
UEA: Delegitoj kaj membroj (statistiko) pdf (3 S. A4)

Nova / Neu (septembro / September 2016)
Zur Geschichte der Esperanto-Bewegung und der Interlinguistik in Polen (1887-2016) pdf (194 S. A4)
Dek jarojn de "Raulismo" en Kubo (2006-16) pdf (9 S. A4)
Homaj rajtoj sub premo! (situacio en 2016) pdf (6 S. A4)


Nova / Neu (julio / Juli 2016)

Historio de Slovakio (definitiva versio) pdf (85 S. A4)
Rusaj huliganoj dum la Futbala Cxampionado de 2016 en Francio pdf (7 S. A4)

Nova / Neu (aprilo / April 2016)
La tataroj de Krimeo (plena versio de aprilo 2016) pdf (83 S. A4)

Nova / Neu (augusto / August 2015)
Ferdinand Hodler - Epizodoj el lia vivo (biografio originale verkita) (aug. 15) pdf (68 S. A4)
Hector Hodler kaj Augustine Dupin kiel modeloj en la pentraĵoj de Ferdinand Hodler
(aug. 15) pdf (12 S. A4)
A. Beitraege (Artikel und Studien) von Andreas Kuenzli
A. Kontri
buaĵoj (artikoloj kaj studoj) de Andreas Kuenzli

Geschichte der Plansprachen-Bewegung
Historio de la planlingva movado

Russland / Sowjetunion
Ruslando / Sovetunio

A. Kuenzli: Geschichte der Interlinguistik und der Esperanto-Bewegung in Russland, der Sowjetunion, in Polen und Bulgarien
Gesamtinhaltsverzeichnis und Vorwort (Dez. 16) pdf (12 S. A4)
Teil I: Zarenreich (bis 1917)  (Nov. 15) pdf (165 S. A4)
Teil II: Sowjetunion unter Stalin (1917-1953) (Juli 2013, ergaenzt Nov. 15) pdf (110 S. A4)
Teil III: Sowjetunion nach Stalin (1953-1991/2016; mit Bibliographie) (Dez. 16) pdf (192 S. A4)

Teil IV: Polen (1887-2016)
(Sept. 16) pdf (194 S. A4)
Teil V: Bulgarien (Teil I) (Mrz 17) pdf (83 S. A4)
Lev N. Tolstoj und Esperanto
(Bestandteil von Teil I) pdf (194 S. A4)
Sprachenfrage im Marxismus - Lenin, Stalin und Esperanto
pdf (16 S. A4)

Demandoj kaj respondoj pri la sovetia Eo-movado
 
II  pdf (23 S. A4)
Stalin lernis Esperanton!
pdf (5 S. A4)


Osteuropa
Orienta Eŭropo

Der Wahrheit nicht ganz verpflichtet: Esperanto in der DDR pdf (82 S. A4)
Recenzo pri la libro de T. Bendias pri la historio de la Esperanto-junularo en GDR pdf (6 S. A4)

Georgi Dimitrov kaj Esperanto pdf (4 S. A4)
Historio de la Esperanto-movado en Bjalistoko pdf (7 S. A4)

 

Schweiz
Svislando

9a Universala Kongreso en Berno 1913 (artikolo kun dokumentaro) pdf (81 S. A4)
Milito kaj paco lau Hector Hodler pdf (20 S. A4)
Skiza historio pri la instruado de Esperanto en Svislando (el: Svisa Enciklopedio Planlingva, verkita de A. Kuenzli)
Pri la uniformo de Rene de Saussure kaj la familia lingvo de Arthur Baur pdf (4 S. A4)
Plansprachen in der Schweiz pdf (11 S. A4) II pdf (42 S. A4)
Geschichte der Plansprachen in Bern pdf (3 S. A4)
L.L. Zamenhof kaj Svislando pdf (10 S. A4)

Schweizer Esperanto-Geheimbericht pdf (5 S. A4)
Percepto de la planlingva demando en Svislando pdf (29 S. A4)

 

Schweizer Plansprachen-Lexikon
Svisa Enciklopedio Planlingva

Alte Archiv-Seite (aktualisiert) htm

 

Kritik der Esperanto-Bewegung
Kritiko de la Esperanto-movado

Esperanto ad acta: Bericht zur Situation des Esperanto 2015 (Aug. 15) pdf (47 S. A4)
Laŭlanda analizo pri la 100a Universala Kongreso: Kie estas la milionoj?
(aug. 15) pdf (4 S. A4)
Leserbrief an die "Salzburger Nachrichten": Zamenhof war kein Pole!
pdf (5 S. A4)

Kial Esperanto ne estas nur pola nacia heredaĵo (Dez. 14) pdf (10 S. A4)
Wie Esperanto zu einem Gag der Spasskultur gemacht wurde (Nov. 14) pdf (9 S. A4)
Strategia Plano de la "Nova Esperanto-movado" kaj memorando 14 de www.planlingvoj.ch pdf (4 S. A4)
Komento pri la Strategia Vizio de UEA pdf (3 S. A4)
Demokratiefeindliche Toene an Esperanto-Weltkongress in Argentinien pdf (8 S. A4)
Esperanto und Interlinguistik im 21. Jahrhundert - wie weiter? pdf (13 S. A4)
Danko pro la premio Grabowski (kaj rifuzo, 2008/13) pdf (5 S. A4)

Enketo pri eraroi de Esperanto (majo/junio 2013) pdf (15 S. A4)
Enketo inter UEA-delegitoj (2010) pdf (6 S. A4)
Inter finvenkismo kaj raŭmismo htm
Zum aktuellen Stand des Esperanto pdf (13 S. A4)
Schweizer Esperanto-"Geheimbericht"
pdf (13 S. A4)
Pri la Esperanta Civito pdf (8 S. A4)

13 hipotezoj pri Esperanto (2012) pdf (31 S. A4)

Kritiko? Ne dankon! pdf (4 S. A4)
Kompleta Ba(r)last(on)o pdf (15 S. A4)
Pri la 4a Nitobe-Simpozio en Vilno (2005) htm

Skiza historio de UEA (laŭ la revuo "Esperanto") pdf (25 S. A4)

 


Interlinguistik
Interlingvistiko

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) und die Universalsprache

http://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2012/10/02_blanke.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Universalsprache
https://en.wikipedia.org/wiki/Characteristica_universalis
https://eo.wikipedia.org/wiki/Universala_lingvo_(Leibniz)
http://www.nzz.ch/feuilleton/buecher/vor-300-jahren-starb-gottfried-wilhelm-leibniz

Baudouin de Courtenay, Plansprachenfrage und Esperanto-Propaganda (Nov. 14, Bestandteil von Teil I, s. oben) pdf (12 S. A4)
Slavische Einfluesse und Elemente im Esperanto (Sept. 15) pdf (4 S. A4)
Mario Pei kiel interlingvisto
pdf (2 S.)

Aldonaj bibliografiaj notoj pri Edgar von Wahl pdf (5 S. A4)
"Lingua ignota" de Hildegardis de Bingen pdf (4 S. A4)

 


L.L. Zamenhof und andere Plansprachen-Erfinder
L.L. Zamenhof kaj aliaj planlingvaj a
ŭtoroj

Zamenhof-Zeittafel htm
Zamenhof-Biographie von A. Kuenzli (Harrassowitz 2010) htm
Analiza komento pri la "Alvoko al la diplomatoj" de L.L. Zamenhof de 1915 (majo 15) pdf
(18 S. A4)
Zamenhof, Ĝenevo 1906, kaj Ruslando 2014 pdf (3 S. A4)

L.L. Zamenhof pri J.M. Schleyer kaj ties Volapuek pdf (6 S. A4)
Bjalistoko en la Zamenhof-biografioj pdf (32 S. A4)
Zamenhof kaj Pollando pdf (8 S. A4)
Pri la identeco de Zamenhof pdf (7 S. A4)
Leserbrief an die "Salzburger Nachrichten": Zamenhof war kein Pole! pdf (5 S. A4)
Kial Esperanto ne estas nur pola nacia heredaĵo (Dez. 14) pdf (10 S. A4)

Zamenhof kaj la juda demando pdf (12 S. A4)
Hillelismus und Homaranismus L.L. Zamenhofs (1901 und 1906) pdf (18 S. A4)
Hillelismus (deutsche Uebersetzung) pdf (66 S. A4)
L.L. Zamenhof kaj Svislando pdf (10 S. A4)
Zamenhof vidata de la komunistoj pdf (6 S. A4)

100 jarojn post la morto de Louis Couturat (1868-1914) pdf (4 S. A4)


Geschichte Osteuropas
Historio de orienta Eŭropo

Hungario en 1956 kaj 60 jarojn poste (dec 16) pdf (36 S. A4)
Historio de Slovakio (definitiva versio) pdf (85 S. A4)
Rusaj huliganoj dum la Futbala Cxampionado de 2016 en Francio (julio 16) pdf (7 S. A4)

La tataroj de Krimeo (plena versio de aprilo 2016) pdf (83 S. A4)
Kiel Lidia Zamenhof pereis en Treblinka (dec. 15) pdf (30 S. A4)

Kiel Josip Broz Tito fariĝis komunisma krimulo
(aŭg. 15) pdf (28 S. A4)
Kiam en la infero de Kovno fluis la sango. Holokaŭsto en Litovio 1941-44
(majo 15) pdf (123 S. A4)
Aŭŝvico 2015, Putin, la judoj kaj la antisemitismo pdf (11 S. A4)

Rusoj ŝatas Stalinon pdf (3 S. A4)
Iamaj tabuoj kaj sekretoj ĉirkaŭ Georgi Dimitrov pdf (39 S. A4)

Atentinda memuaro pri la kontraŭ-armena genocido pdf (3 S. A4)
Historio de Bjalistoko pdf (9 S. A4)


"Sprachenfrage"
"Lingva problemo"

La angla lingvo kreos novan mondordon pdf (5 S. A4)
Lingva justeco laŭ Philippe van Parijs pdf (5 S. A4)
Sprachenfrage in Europa und Esperanto pdf )10 S. A4)
Themen- und Buchbesprechung Eurolinguistik pdf (6 S. A4)
Englisch in der Schweiz pdf (10 S. A4)
La angla lingvo en Svislando pdf (7 S. A4)

 


Menschenrechte
Homaj rajtoj

Homaj rajtoj sub premo! (situacio en 2016) pdf (6 S. A4)
Homaj rajtoj 2014/15: Internacia superrigardo (aug. 15) pdf (38 S. A4)
Homaj rajtoj en Vjetnamio
pdf (27 S. A4)
Senlegenda biografio de Ho Chi Minh
pdf (12 S. A4)

Senlegenda biografio pri Fidel Castro Ruz pdf (11 S. A4)
Kubo: Politika raporto 2010 pdf (33 S. A4)

 


Varia
Diversaĵoj

Dek jarojn de "Raulismo" en Kubo (2006-16) pdf (9 S. A4)
"Interpopola konduto" de Edmond Privat (feb. 16) pdf (5 S. A4)
Ferdinand Hodler - Epizodoj el lia vivo (biografio originale verkita) (aug. 15) pdf (68 S. A4)
Hector Hodler kaj Augustine Dupin kiel modeloj en la pentraĵoj de Ferdinand Hodler
(aug. 15) pdf (68 S. A4)
Pri Irina Bokova kaj ties partopreno en Moskvo la 9an de majo 2015
pdf (1 S. A4)

Pripensaĵo pri la salutmesaĝo de la islanda shtatestro pdf (6 S. A4)
Ŝekspiro en Svislando pdf (12 S. A4)
Nekrologoj pri forpasintaj rusaj verkistoj (2008) pdf (10 S. A4)
Jan Tomasz Gross kaj la kritiko pdf (6 S. A4)
Forpasis Tony Judt pdf (3 S. A4)

 


Rezensionen
Recenzoj

Diversaj recenzoj de A. Kuenzli de la pasintaj jaroj pdf (81 S. A4)
Recenzo pri la libro de T. Bendias pri la historio de la Esperanto-junularo en GDR pdf (6 S. A4)
Recenzo: "Mia stelo" de Felicja Raszkin-Nowak pdf (5 S. A4)
Recenzo: "Mia stelo" de Felicja Raszkin-Nowak (Israela E-isto) pdf (48 S.)

Recenzo pri libro pri E. Bokarjov pdf (6 S. A4)
Eŭropa Unio. Lingvaj kaj kulturaj aspektoj: Referaĵoj kaj diskutintervenoj htm
Interlinguistik (Sakaguchi) pdf (8S. A4)
Interlinguistik (Blanke) pdf (16 S. A4)

Pri Lapenna pdf (9 S. A4)
Europaeisches Sprachdenken. Von Platon bis Wittgenstein pdf (17 S. A4)
Sprache im Sinne von Liebe. Rezension des Romans "Gruener Engel Blaues Land" von Dagmar Leupold pdf (5 S. A4)
Recenzo: Bronŝtejn:  Legendoj pri SEJM pdf (2 S. A4)
Recenzo: Samodaj: Esperanto kaj vivo
pdf (5 S. A4)

Recenzo: Cherpillod la Franco pdf (4 S A4)
Recenzo: Interlingvistiko por laikoj pdf (3 S. A4)
Themen- und Buchbesprechung Staat und Sprache in Europa pdf (6 S. A4)
Anmerkungen zum grossen Woerterbuch von Krause pdf (8 S. A4)

La venĝo de la recenzantoj - Die Rache der Rezensenten: Repliko pri la kritiko kontrau la Zamenhof-biografio de A. Kuenzli pdf (6 S. A4)

Bibliografio de la verkaĵoj de A. Kuenzli pdf (9 S. A4)

 

 


B. Externe Ressourcen
B. Eksteraj resursoj

 

Interlinguistik

Couturat/Leau: Histoire de la langue universelle (1903) u.a. Werke dieses Autors
Duličenko: Mezhdunarodnye vspomogatelnye jazyki (1990) pdf (445 S.)

Brugmann/Leskien: Zur Kritik der kuenstlichen Weltsprachen
Baudouin de Courtenay ueber die Internationale Sprache (polnisch)
Baudouin de Courtenay ueber "Vorwuerfe an Esperanto" (polnisch)

Das Konzept der "Universalsprache" im 17. Jahrhundert  II
"Lingua generalis" (Leibniz)

"Monadologio" (Leibniz)
R. Kniele: Das erste Jahrzehnt der Weltsprache Volap�k
Werke J.M. Schleyers
Volapuek und Esperanto in Konstanz  Besprechung
Plansprachen bei Julius Lott
Plansprachen bei Leon Bollack
Plansprachen bei Wilhelm Ostwald
G. Peano: Vocabolario de Latino Internationale (1904)

Waldemar Rosenberger: Woerterbuch der Neutralsprache (1902)
Waldemar Rosenberger: ueber den jetzigen Stand der Weltsprache (1903)
G. Peano: Rene de Saussure: Die Maengel des Esperanto (1908)
Werke Hugo Schuchardts
Werke Leopold Einsteins
Werke Alfred Hermann Frieds
Grammaire complete de la Langue Internationale Ido (1907)
J. Stalin: Marksizm i voprosy jazykoznanija. Otnositelno marksizma v jazykoznanii.  Dt.
Mario Pei: One language for one world (1968)
Ermar Svadost: Kak vozniknet vseobsčij jazyk? (1968)

Esperanto en Perspektivo (Lapenna, 1974)
Esperantologija i interlingvistika / Esperantologio kaj interlingvistiko (russ./sowjet.)

Eco: Die Suche nach der vollkommenen Sprache  Rezension (Zeit)  Rezension II
Ueber I. Szerdahelyi
Ressourcen von CRECLECO / P. Seriot
Lev Kopelev ueber Esperanto
Slavische Plansprachen
Tagungsakten der GIL
Concise Encyclopedia of the original Literature of Esperanto (G. Sutton)
Plena analiza gramatiko de Esperanto (PAG)

vortaro.net - Plena Ilustrita Vortaro (PIV) online
Esperanta Bildvortaro
pdf
Digitalisate der Sammlung für Plansprachen, Wien


Movada kritiko

Paroladoj de Ivo Lapenna  II  III
Kio bremsas la movadon (Jerzy Leyk)  pdf (4 S. A4)
Ĉu Esperanto postvivos la jaron 2045? (T. Carlevaro)   pdf (62 S. A4)

 


 Geschichte

Historio.ru
Stalin-Rede in "Mezhdunarodnyj jazyk" (1930)
Hitlerrede in "Germana Esperantisto" von 1933
L'esperanto comme langue auxiliaire international (SdN, 1922)Zamenhof

Zamenhof-Linksammlung I
Zamenhof-Linksammlung II

Werke L.L. Zamenhofs
"Homaranismus (Zamenhof 1906, russ)
"Deklaracio pri Homaranismo" (Zamenhof, Madrid 1913)  II

Zamenhofs Beitrag am Rassenkongress 1913  II

Kongresaj paroladoj de Zamenhof  II
Lingvaj respondoj
Fundamenta Krestomatio
Esperanta proverbaro
La lastaj tagoj de Zamenhof
Privat: Vivo de Zamenhof
Internationale Sprache, Erstes Buch 1887
Unua Libro (russisch)

Stimme Zamenhofs
Bildnis von L.L. Zamenhof
Zamenhof (E.K. Drezen)
Genia Lingvisto venkita de etburĝeco (E. Spiridov)
Zamenhof-Digitalisate der Sammlung für Plansprachen, Wien"Sprachenfrage", Sprach(en)politik

Zur aktuellen Sprachensituation in der Schweiz (Okt. 2016) NEU

http://www.zuonline.ch/schweiz/Schweizer-sind-punkto-Sprachkenntnisse-sehr-bewandert/story/13808341
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/01/nip_detail.html?gnpID=2016-257
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/01/01.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/04.html
http://www.srf.ch/sendungen/tagesschau/hurrikan-matthew-neuer-uno-generalsekretaer-sprachen-schweiz
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/05/blank/key/sprachen.html
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/ueber-zwei-millionen-auslaender-leben-in-der-schweiz/story/29455471

Die Schule ist fuer Fremdsprachen im besten Falle eine Tueroeffnerin (NZZ, Aug. 2016)
Schweizer Sprachpolitk: Hehre Ziele, mangelnde Umsetzung (NZZ, Maerz 2015)
Schweizer Sprachpolitk: Kein Gefuehl fuer Italianita (NZZ, Maerz 2015)
Angst vor dem Niedergang der franzoesischen Sprache in der Romanie (NZZ, Mai 2014)
Schweizer Sprachpolitk und Mehrsprachigkeit (Bundeskanzlei)
Sprachensituation in der Schweiz (I) pdf (30 S. A4
Sprachensituation in der Schweiz (II) pdf (54 S. A4)
Sprachensituation in der Schweiz (III)
Sprachensituation in der Schweiz (IV)
Sprachensituation in der Schweiz (V)
Sprachensituation in der Schweiz (VI)
Sprachensituation in der Schweiz (VII)
Sprachensituation in der Schweiz (VIII) pdf (5 S. A4)
Sprachensituation in der Schweiz (IX) pdf (16 S. A4)
Sprachensituation in der Schweiz (X)
Sprachensituation in der Schweiz (XI)
Sprachensituation in der Schweiz (XII)

Schweizer Sprachenpolitik des SNF

Weitere Quellen   II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impressum (2017):
Unabhaengige private Schweizer Website, die den Themen "kuenstliche Universalsprachen", "Interlinguistik", "Esperanto-Bewegung" gewidmet ist.
Gegruendet 2005 von A. Kuenzli (Schweiz). Letzter Relaunch: Januar 2016
Webmaster: info@osteuropa.ch  Hosting by Hoststar.ch
 plansprachen.ch laeuft gemappt auch unter planlingvoj.ch und zamenhof.ch